Σάββατο, Ιανουαρίου 14, 2017

Συμψηφίζοντας ανθρώπινα δικαιώματα με χρέη στην εφορία...


Είναι δυνατόν να συμψηφίζονται ανθρώπινα δικαιώματα με οφειλές προς το Δημόσιο; Στην περίπτωση της Ελλάδας είναι, και...
μάλιστα ακόμα και μετά την ψήφιση του νόμου που απαγορεύει αυτόν τον συμψηφισμό.

Αυτό δείχνει η υπόθεση του Σταύρου Καρατζούνη, ο οποίος προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για παραβίαση από το ελληνικό κράτος του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ περί απαγόρευσης βασανιστηρίων.

Ο λόγος της προσφυγής του ήταν ότι επί 6 μήνες αντί να μεταφερθεί σε φυλακές προκειμένου να εκτίσει την ποινή του στις συνθήκες κράτησης που προβλέπει ο σωφρονιστικός κώδικας, κρατούνταν σε αστυνομικά τμήματα.

Ο Καρατζούνης κατήγγειλε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τις συνθήκες υπό τις οποίες κρατούνταν και το ελληνικό κράτος υποχρεώθηκε να προτείνει φιλικό συμβιβασμό προκειμένου να μην εκδοθεί καταδικαστική απόφαση σε βάρος του.

Πρότεινε, λοιπόν, ως αποζημίωση το ποσό των 5.800 ευρώ, το οποίο ο Καρατζούνης αποδέχτηκε, με την οφειλή αυτή του Δημοσίου προς τον προσφεύγοντα να καταγράφεται στη σχετική απόφαση του ΕΔΔΑ στις 20/10/2015.

Το θέμα είναι ότι αντί το ελληνικό Δημόσιο να καταβάλει ακέραιο, ως όφειλε, το ποσό αυτό στον Καρατζούνη, προχώρησε σε συμψηφισμό των 5.800 ευρώ της αποζημίωσης με οφειλές του Καρατζούνη προς το Δημόσιο ύψους 2.700 ευρώ, οι οποίες αφορούσαν δικαστικά έξοδα. Φυσικά η πρακτική αυτή δεν είναι καινούργια.

Στην πλειονότητά τους τα ποσά που επιδικάστηκαν τα προηγούμενα χρόνια από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου για ηθική βλάβη από παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) δεν καταβλήθηκαν ακέραια στους δικαιούχους τους.

Γιατί βέβαια το ελληνικό Δημόσιο είχε επινοήσει την πατέντα να συμψηφίζει τα ποσά αυτά με χρέη των δικαιούχων προς το Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ετσι μπορούσε, για παράδειγμα, να συμψηφίζει αποζημιώσεις για βασανιστήρια από αστυνομικούς σε βάρος κρατουμένων με τις οφειλές τους στην Εφορία.

Η πρακτική αυτή έρχεται ασφαλώς σε αντίθεση με σειρά αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, οι οποίες ξεκαθαρίζουν ότι η ηθική βλάβη που προκαλείται από παραβίαση της ΕΣΔΑ δεν μπορεί να αποκατασταθεί εάν το κράτος κατάσχει και δεν αποδίδει στον δικαιούχο το ποσό που επιδικάζεται για την αποκατάσταση αυτή. Γι’ αυτό και, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες αποφάσεις, η αποζημίωση πρέπει να εξαιρείται της κατάσχεσης.

Αλλά υπάρχουν και οι συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, σύμφωνα με τις οποίες το ελληνικό κράτος δεν εκτελούσε ορθά τις εν λόγω αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσον αφορά την πληρωμή των επιδικασθέντων ποσών. Και επειδή ακριβώς δεν εκτελούσε ορθά τις αποφάσεις αυτές, επιβαρυνόταν και με τόκους υπερημερίας.

Τη λύση στο ζήτημα ήρθε να δώσει τον περασμένο Μάρτιο το άρθρο 60 του Νόμου 4370/2016, το οποίο απαγόρευσε την πρακτική αυτήν του συμψηφισμού των αποζημιώσεων με τις οφειλές προς το Δημόσιο.

Ρητά αναφέρει, λοιπόν, ότι «δεν επιτρέπεται ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός χρηματικών απαιτήσεων που επιδικάζονται σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 41 της ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, λόγω διαπίστωσης παραβιάσεων της σύμβασης αυτής ή των Πρωτοκόλλων της, εξαιρουμένων των απαιτήσεων που επιδικάζονται για την παραπάνω αιτία προς αποκατάσταση υλικής ζημίας».

Ο νόμος αυτός δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 7 Μαρτίου 2016. Και όμως, 16 μέρες μετά, το ποσό της αποζημίωσης του Καρατζούνη συμψηφίστηκε με τις οφειλές του από δικαστικά έξοδα.

Ειδικότερα, στις 4/3/2016, μόλις τρεις μέρες πριν από τη δημοσίευση του ΦΕΚ, εκδόθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών το σχετικό ένταλμα και στις 23/3/2016 πραγματοποιήθηκε ο συμψηφισμός, κατά παράβαση φυσικά του νόμου που βρισκόταν ήδη σε ισχύ.

Μέχρι σήμερα, λοιπόν, το ελληνικό κράτος εξακολουθεί να παρακρατεί το ποσό του συμψηφισμού, έχοντας για άλλη μια φορά συμψηφίσει ανθρώπινα δικαιώματα με οφειλές προς το Δημόσιο και μάλιστα παραβαίνοντας τον νόμο...

efsyn.gr
Αναρτήθηκε από nonews-NEWS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου