Σάββατο, Ιανουαρίου 14, 2017

Έρχεται το e-περιουσιολόγιο


του Κώστα Ιερίδη

Στο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο θα καταγράφονται πλέον όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των φορολογουμένων (οχήματα, καταθέσεις, επενδυτικό χρυσό, εναέρια μέσα μεταφοράς, σκάφη, μετοχές, εταιρικά μερίδια και μερίδες, συμμετοχές σε επιχειρήσεις .....
οποιασδήποτε μορφής, τραπεζικοί λογαριασμοί, ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα και λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες, δρόμωνες ίπποι, κινητά μεγάλης αξίας κ.ά.)

Είναι άγνωστο πότε θα τεθεί σε λειτουργία, καθώς το e-περιουσιολόγιο ήρθε εκ νέου στο προσκήνιο επειδή εντάχθηκε στο ΕΣΠΑΒέβαια, παραμένει άγνωστο πότε θα τεθεί σε λειτουργία, καθώς το e-περιουσιολόγιο ήρθε εκ νέου στο προσκήνιο επειδή εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ με απόφαση του ειδικού γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 482.668 ευρώ.

Πώς θα λειτουργεί

Στο σύστημα θα έχουν πρόσβαση οι φορολογούμενοι (στην ηλεκτρονική τους μερίδα) καθώς και ελεγκτικά στελέχη της φορολογικής διοίκησης. Το σύστημα θα υποστηρίζει την υποδοχή και ενσωμάτωση δεδομένων περιουσίας από άλλα συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ή και άλλων φορέων, ακόμα και στην περίπτωση κατά την οποία αυτά δεν τηρούνται μηχανογραφικά.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην απόφαση:

- θα δίνεται η δυνατότητα στους εξωτερικούς χρήστες (τα στελέχη της φορολογικής διοίκησης) εισαγωγής περιουσιακών στοιχείων τα οποία μακροπρόθεσμα διασταυρώνονται με την αρμόδια αρχή

- θα υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας-αξιολόγησης των δεδομένων των φορολογουμένων για τον εντοπισμό πιθανής αποκρυβείσας ύλης

- θα παρέχεται η δυνατότητα συσχέτισης περιουσιακών στοιχείων μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, και ταυτόχρονης παρακολούθησης αυτών ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης των δεδομένων

- θα δίνεται η δυνατότητα προβολής και εκτύπωσης του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων ενός φορολογουμένου από τον ίδιο ή από τους χρήστες της φορολογικής διοίκησης

- θα παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης λανθασμένων πληροφοριών από τον φορολογούμενο

- θα υπάρχει η δυνατότητα καταχώρισης περιουσιακών στοιχείων που προκύπτουν έπειτα από έλεγχο ο οποίος έχει καταστεί οριστικός

- θα γίνεται αναλυτική ή και συγκεντρωτική επεξεργασία των δεδομένων του συστήματος για την παραγωγή στατιστικών, αναφορών και ενημερωτικών εκθέσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου