Συζήτησα με πολίτες και οργανώσεις, στο Κέντρο Γης στο Ίλιον, για το περιβάλλον και την περιβαλλοντική πολιτική. http://bit.ly/2tQPfVb