Τρίτη, Δεκεμβρίου 12, 2017

"Μας θεωρεί ανόητους ο κ. Πετρόπουλος?"...Αποτέλεσμα εικόνας για υπουργείο εργασίας κ Πετρόπουλος
email, στο nonews-NEWS


Το  υπουργείο εργασίας κ Πετρόπουλος μας περνά για ανόητους, [ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ]
και πιστεύει ότι μπορεί να...
παίζει παιγνίδια σε βάρος μας επιστρέφοντας το 60 τοις εκατό από τα παρακρατηθέντα υπέρ εοπυυ,παρακρατώντας με το ετσι θέλω το υπόλοιπο 40 τοις εκατό
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: δεν εφαρμόζει το άρθρο 44 του νόμου 4387 /2016 που ο ίδιος έχει ψηφίσει
και ανάφέρει ότι η εισφορα υπέρ εοπυυ υπολογίζεται στο καταβαλλόμενο ποσό της  σύνταξης αφού προηγούμενα αφαιρεθεί το ποσό της ΕΑΣ -εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, άρθρο που εφαρμόστηκε στις επιστροφές που εγιναν κατά τον μήνα Νοέμβριο του έτους 2016, ν
3865/2010 και  ν 3986/2011 ,άρθρο 11και 44 αντίστοιχα. Στον  τελευταίο νόμο 2501/2017 που
εκδόθηκε το υπουργείο εργασίας αντί να κανει τις επιστροφές των παρακρατηθέντων υπέρ
υοπυυ συμφώνα με τον νόμο 4387/. 2016 κάνει τις επιστροφές των ποσών αφαιρώντας τους
νόμους 4024/2011-4051/2012-4093/2012 και της κυα 476/2012 [ΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΠΟΣΩΝ ],διαγρα
φωντας τους αλλους δύο νόμους [3865/2010 και3986/2011].

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
Επιστροφή παρακρατηθέντων ποσών 40 τοις εκατό λιγώτερα από αυτά που έπρεπε να επιστρα
φούν κανονικά στους συνταξιούχους σύμφωνα με το νόμο 4387/.2016 νόμος του κΚατρούγκαλου
Αλήθεια γιατί τόση μεγάλη υποκρισία ; Ποιος θα δώσει μία έντιμη απάντηση[. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΕ ΣΤΟΥΣ
ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΟΛΕΜΗΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΧΡΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΤΑ ΧΑΡΙΖΟΥΝ]

Μ. Τσ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου