Οι Μακεδόνες δεν ξεπερνούν σε αριθμό τους 800 κατοίκους και οι περισσότεροι είναι παιδιά και έφηβοι. Ασχολούνται με το ψάρεμα, το κυνήγι και τη χειροτεχνία και τα σπίτια τους είναι χτισμένα σε πασσάλους.  Όλες οι μετακινήσεις γίνονται μέσω του ποταμού και η μεγαλύτερη πηγή εσόδων είναι οι τουρίστες.
Η Μακεδονία, που αντιμετώπιζε προβλήματα με τη μόλυνση του Αμαζονίου, έγινε πρόσφατα η πρώτη κοινότητα του Αμαζονίου που κατάφερε να παράγει το δικό της νερό.
Πηγές: Reader.gr, MixaniTouXronou.gr, us.geotargit.com, Wikipedia
Επιμέλεια: Αντώνης Ρηγόπουλος