Πέμπτη, Ιουλίου 13, 2017

Πάνω από 170.000 δηλώσεις πόθεν έσχες κατατέθηκαν φέτος

Οι δικαστές δεν υπέβαλαν πόθεν έσχες


Για όσους υπόχρεους δεν ανταποκρίθηκαν εμπρόθεσμα, προβλέπεται δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης έως την 30-7-2017 με επιβολή μόνο διοικητικού προστίμου....
Πλέον των 170.000 ηλεκτρονικών δηλώσεων πόθεν έσχες (περιουσιακής κατάστασης) υποβλήθηκαν φέτος για την χρήση του έτους 2015, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η γενική γραμματεία καταπολέμησης της διαφθοράς του υπουργείου Δικαιοσύνης, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό των δηλώσεων που υποβλήθηκαν.

Πάντως, δεν παραλείπει η γενική γραμματεία να υπενθυμίσει ότι για «τις κατηγορίες των υποχρέων, ήτοι δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για τις οποίες έχουν εκδοθεί από το ΣτΕ αποφάσεις αναστολής, μέχρις εκδόσεως των οριστικών αποφάσεων αναστέλλεται η υποχρέωσή τους για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων». Κάτι το οποίο έχει αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης κατά την διάρκεια του πολέμου που έχει ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα με τους δικαστές και εισαγγελείς.

Η γενική γραμματεία υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία ελλείψεις ή ανακρίβειες υποβληθείσας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης μπορούν να συμπληρωθούν από τον υπόχρεο εντός μηνός από την υποβολή της.

Για όσους υπόχρεους δεν ανταποκρίθηκαν εμπρόθεσμα, προβλέπεται δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης έως την 30-7-2017 με επιβολή μόνο διοικητικού προστίμου.

Ακόμα, σημειώνει ότι η μη υποβολή δήλωσης μετά την 30-7-2017 επιφέρει ποινικές κυρώσεις, ενώ διευκρινίζει ότι για τις επόμενες χρήσεις η διαδικασία προβλέπεται περισσότερο απλοποιημένη για τους υπόχρεους, καθώς θα απαιτείται μόνο δήλωση των ετήσιων μεταβολών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου