Παρασκευή, Ιανουαρίου 13, 2017

Τράπεζα της Ελλάδος: Η καθυστέρηση της αξιολόγησης οδηγεί σε οπισθοδρόμηση


Για μείωση πρωτογενών πλεονασμάτων στο 2% επιμένει ο Στουρνάρας

Η ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 2017-2020 και των μέτρων που θα τα συνοδεύουν αποτελεί το «κλειδί» για την επιστροφή της χώρας στην ομαλότητα, αναφέρει έκθεση της ΤτΕ
Η ψήφιση....
του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 2017-2020 και των μέτρων που θα τα συνοδεύουν αποτελεί το «κλειδί» για την προοπτική της χώρας να επιστρέψει στην ομαλότητα και στην Ανάπτυξη, σύμφωνα με έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος.

Θεωρεί πως τυχόν καθυστερήσεις στην αξιολόγηση θα οδηγήσουν σε οπισθοδρόμηση και τονίζει πως η άρση των capital controls προϋποθέτει την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταθετών.

Στην εξαμηνιαία έκθεσή της για το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, η ΤτΕ επιμένει και επαναφέρει την πρόταση Στουρνάρα για μείωση των στόχων για πρωτογενή πλεονάσματα σε 2% αντί 3,5% του ΑΕΠ, για μετά το 2018.

Όπως αναφέρει η Έκθεση:

· Η αποφυγή καθυστερήσεων όσον αφορά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης είναι καίριας σημασίας προκειμένου να διαφυλαχθούν τα οφέλη της έως τώρα μεταρρυθμιστικής και δημοσιονομικής προσπάθειας και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η πορεία της οικονομίας προς την επίτευξη διατηρήσιμης ανάπτυξης.
· Η έγκαιρη ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης θα ανοίξει το δρόμο για να ξεκινήσει η συζήτηση σχετικά με τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους, που θα ενισχύσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των αγορών στις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και να συμβάλει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, τροφοδοτώντας την οικονομική μεγέθυνση.
· Προς την ίδια κατεύθυνση είναι δυνατόν να συμβάλει και η ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), που τελεί υπό την προϋπόθεση της απαρέγκλιτης εφαρμογής του προγράμματος και της ολοκλήρωσης της ανάλυσης της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους από την ΕΚΤ.Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι το δημοσιονομικό αποτέλεσμα το 2016 θα υπερβεί το στόχο του προγράμματος. Για το 2017 το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, αν και εκτιμάται επιτεύξιμο, υπόκειται σε επισφάλειες, που σχετίζονται με τις μακροοικονομικές εξελίξεις, τη διατήρηση της καλής πορείας των εσόδων και τη συγκράτηση των μη παραγωγικών δαπανών.

Οι επισφάλειες αυτές θα μπορούσαν να αναχαιτιστούν μέσω της προώθησης δράσεων σχετικών με:

α) την υποχρεωτική χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών ως μέσου περιορισμού της φοροδιαφυγής και βελτίωσης της φορολογικής συμμόρφωσης,

β) την εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων,

γ) την άμεση εφαρμογή του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου και

δ) την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Κράτους.

Η ΤτΕ χαρακτηρίζει κρίσιμο το επόμενο διάστημα για την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των προαπαιτούμενων δράσεων, η ψήφιση του Μεσοπροθέσμου Προγραμματος 2017 - 2020 θα αποτελέσει σημαντικό βήμα χάραξης της δημοσιονομικής πολιτικής και γενικότερα της οικονομικής πολιτικής για τα επόμενα έτη.

Τονίζει όμως ότι αν και οι δημοσιονομικοί στόχοι είναι σαφώς ορισμένοι για τα έτη 2018 και μετέπειτα και αφορούν επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων ύψους 3,5% του ΑΕΠ κατ’ έτος, «εντούτοις ο στόχος αυτός κρίνεται πολύ υψηλός για να είναι διατηρήσιμος σε βάθος χρόνου. Η μείωση του δημοσιονομικού στόχου
σε πρωτογενές πλεόνασμα 2,0% του ΑΕΠ αποτελεί περισσότερο ρεαλιστική προσέγγιση της απαραίτητης δημοσιονομικής προσαρμογής χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους.

Η μείωση αυτή, σε συνδυασμό με την προώθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που προαναφέρθηκαν, είναι δυνατόν να δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σταδιακή μείωση της φορολογίας και την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας και των επενδύσεων, που θα οδηγήσουν σε διατηρήσιμη ανάπτυξη την ελληνική οικονομία, τονίζεται στην Έκθεση.

Διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της Έκθεσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου