Τρίτη, Μαρτίου 07, 2023

Οι θλιβερές «πρωτιές» της Ελλάδας, σε θανάτους, συστήματα προστασίας & ασφάλειας με βάση την «Έκθεση του 2022 για την Ασφάλεια των Σιδηροδρόμων & τη Διαλειτουργικότητα στην ΕΕ»


Αυτή η έκθεση της Ε.Ε, είναι ένα από τα ορατά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Σιδηροδρόμους (ERA) στην παρακολούθηση των επιδόσεων ασφάλειας. 

 

Η Ελλάδα έχει το θλιβερό προνόμιο να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στους θανάτους που σχετίζονται γενικά με τη λειτουργία των σιδηροδρόμων αναλογικά με τα χιλιόμετρα που διανύονται κάθε χρόνο

Με βάση πάντα την ανωτέρω αναφορά της Ε,Ε, τα κύρια σημεία και οι θλιβερές πρωτιές, για την κατάσταση των ελληνικών σιδηροδρόμων, έχουν να κάνουν με:

  • Ποσοστά θανάτων ανά χιλιόμετρο
  • Συστήματα προστασίας αμαξοστοιχιών (TPS) σε σιδηροδρομικές γραμμές
  • Πιστοποιήσεις ασφάλειας και συντήρησης 


Ποσοστά θνησιμότητας 

Πίσω από τη γενική εικόνα της ΕΕ, υπάρχει μια πολύ πιο διαφορετική πραγματικότητα, με ιδιαίτερα μεγάλες διαφορές στα ποσοστά απωλειών μεταξύ των κρατών μελών.

Εδώ χρησιμοποιούνται δύο κύριοι δείκτες: ποσοστό θνησιμότητας (οι σιδηροδρομικοί θάνατοι ανά τρένο-χλμ. αποτύπωση του εκδηλωμένου συνολικού κινδύνου της σιδηροδρομικής λειτουργίας) και του ποσοστού θνησιμότητας επιβατών (θάνατοι από άτομα ανά επιβάτη-χλμ, καταγράφοντας τον προσωπικό εκδηλωμένο κίνδυνο για τους ανθρώπους μας-τρένα)

 

Η Ελλάδα έχει το θλιβερό προνόμιο να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στους θανάτους που σχετίζονται γενικά με τη λειτουργία των σιδηροδρόμων αναλογικά με τα χιλιόμετρα που διανύονται κάθε χρόνο

Ανάπτυξη συστημάτων προστασίας αμαξοστοιχιών (TPS) σε σιδηροδρομικές γραμμές 

Η εγκατάσταση TPS θεωρείται ευρέως ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα σιδηροδρομικής ασφάλειας-μέτρα για τη μείωση του κινδύνου συγκρούσεων μεταξύ τρένων. Η ανάπτυξη αυτών των συστημάτωνστο εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο και η χρήση τους παρακολουθείται στο πλαίσιο των CSI.

 

Ανύπαρκτα συστήματα προστασίας αμαξοστοιχιών στην Ελλάδα

Πιστοποίηση ασφάλειας 

Το RSD (Railway Safety Directive), απαιτεί από τις Σιδηροδρομικές Εταιρείες (ΣΕ) να διαθέτουν πιστοποιητικό ασφαλείας που έχει εκδοθεί από την εθνική αρχή ασφάλειας (NSA), για πρόσβαση στον σιδηρόδρομο τρόπο υποδομής. 

Ένα ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας αντικαθιστά τώρα σταδιακά το παλιό σύστημα, που είναι το τέταρτο σιδηροδρομικό σύστημα, τεχνικός πυλώνας του πακέτου way που ισχύει πλήρως σε ολόκληρη την ΕΕ από τις 31 Οκτωβρίου 2020 

 
 

Τα λιγότερα πιστοποιητικά ασφαλείας στην Ε.Ε
Φορέας αρμόδιος για τα πιστοποιητικά συντήρησης (ECM)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/779 της Επιτροπής (όπως τροποποιήθηκε από την Επιτροπή 

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/780) θεσπίζει λεπτομερείς διατάξεις για ένα σύστημα πιστοποίησης ECM οχημάτων, σύμφωνα με την RSD (Railway safety directive ), ενιαίους κανόνες σχετικά με την τεχνική αποδοχή σιδηροδρομικού υλικού που χρησιμοποιείται σε διεθνείς κυκλοφορίας (Παράρτημα Ζ της σύμβασης για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές). Δεδομένα για τα πιστοποιητικά ECM και τα πιστοποιητικά λειτουργίας συντήρησης αναφέρονται στο ERADIS.

 

Ελάχιστα στην ουσία τα λιγότερα πιστοποιητικά συντήρησης στην Ε.Ε


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου