Δευτέρα, Μαΐου 13, 2024

Αναστάτωση στους ασφαλισμένους: Τι θα ισχύει με τον «συντάξιμο μισθό» το 2025, μαζικές αιτήσεις στον ΕΦΚΑ Μία ακόμη πηγή ανασφάλειας για τους… ασφαλισμένους προσθέτει η κυβέρνηση για τις συντάξεις.


 


Γράφει ο Χρήστος Μέγας
 


Από τη νέα χρονιά η βάση για το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης (ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου υπολογίζεται το ποσοστό αναπλήρωσης ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης), δεν θα αυξάνεται όπως τώρα ανάλογα με τον πληθωρισμό.

Από το 2025 και μετά θα «κατασκευαστεί» (σ.σ. με την έννοια ότι δεν υπάρχει ούτε καν στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία-ΕΛΣΤΑΤ), ένα νέος δείκτης: Αυτός της μεταβολής των μισθών.


‘Ήδη συγκροτείται σχετική επιτροπή η οποία (σ.σ. ως συνήθως…), που θα μελετήσει το θέμα και θα εισηγηθεί σχετικά…

Η αλλαγή αυτή προκαλεί ανησυχία στους ασφαλισμένους, με διδόμενο ότι οι (αρνητικές) εκπλήξεις είναι συνεχείς κατά τα τελευταίο 14 έτη. Και αυτό καθώς μέχρι τώρα γνώριζαν ότι οι μέσες αμοιβές (μέσος συντάξιμος μισθός) από το 2002 και μετά και μέχρι τον προηγούμενο της συνταξιοδότησης μήνα, αναπροσαρμοζόταν ανάλογα με τον πληθωρισμό (όλων) των προηγούμενων χρόνων.


Παράδειγμα

Για παράδειγμα: Ο μέσος μισθός ή ο τεκμαιρόμενος μισθός με βάση τις εισφορές του ελεύθερου επαγγελματία και αγρότη (συντάξιμος μισθός που είναι στο 5πλάσιο των εισφορών για κύρια σύνταξη), του 2002 αναπροσαρμοζόταν με τον πληθωρισμό των επόμενων ετών.


Εάν κάποιος βγει στη σύνταξη φέτος οι συντάξιμες αποδοχές του 2002 θα ξαναπροσαρμοστούν με βάση τον πληθωρισμό 21 ετών. Και, τελευταία, οι μισθοί του 2022 κατά τον πληθωρισμό του 2023. Ο οποίος διαμορφώθηκε στο 3,5%.

Έτσι, για όσους καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης από 1/1/2025, οι αποδοχές του 2023, αλλά και όλων των προηγούμενων χρόνων (σ.σ. από το 2002 μέχρι και το 2022) όπως αυτές διαμορφωθήκαν μέχρι τότε από τον δείκτη Τιμών Καταναλωτή (πληθωρισμό) που ίσχυε μέχρι τότε (αναπροσαρμόστηκαν με το ύψος του πληθωρισμού), δεν θα συνεχίσουν να αναπροσαρμόζονται (τιμαριθμοποιούνται) σύμφωνα με τον «μέσο ετήσιο γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής». Αλλά «εφεξής (θα) διενεργείται με βάση τον δείκτη μεταβολής μισθών, που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ».

Δηλαδή, με βάση το γράμμα του νόμου, η αλλαγή αφορά για τα έτη ασφάλισης από το 2025 και μετά. Δεν θα γίνει νέος υπολογισμός και για τα προηγούμενα έτη 2002-20023. Όπου ο συντάξιμος μισθός αναπροσαρμόστηκε με το πληθωρισμό.


Αναλυτικά, το άρθρο 24 παράγραφος 4 του νόμου 4076/20 ρητά αναφέρει ότι: «Η αναπροσαρμογή των συνταξίμων αποδοχών, για το διάστημα έως και το 2024, διενεργείται κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η προσαύξηση των συνταξίμων αποδοχών για το διάστημα από το 2025 και εφεξής διενεργείται με βάση τον δείκτη μεταβολής μισθών, που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ».
Υπέρ και κατά

Αρκεί όλα αυτά να έχουν τα εχέγγυα των επιστημονικών μεθόδων…

Σημείωση: Αναμφίβολα η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών με βάση την εξέλιξη των αμοιβών των εν ενεργεία είναι ένα θετικό μέτρο στο βαθμό που ενσωματώνει και μέρος της παραγωγικότητας, κάτι που υποτίθεται συνυπολογίζεται στις αμοιβές των εργαζομένων. Και εν πάση περίπτωση οι μισθωτοί (πρέπει να) λαμβάνουν υψηλότερες του πληθωρισμού αυξήσεις.

Εδικά για φέτος η (πραγματική) μεταβολή του δείκτη μισθών θα είναι μεγαλύτερη αν λάβουμε υπόψη την αύξηση του βασικού-εισαγωγικού μισθού ανειδίκευτου εργάτη από 1/4/2024 κατά 6,4%, αλλά και τις ονομαστικές αυξήσεις στην αγορά εργασίας άνω του επίσημου πληθωρισμού ελλείψει προσωπικού. Δηλαδή οι ασφαλισμένοι που θα εξέλθουν στη σύνταξη το 2025 θα έχουν κάπως καλύτερο συντάξιμο μισθό. (Από τον οποίο προκύπτει η ανταποδοτική σύνταξη).

Ωστόσο η αλλαγή από μόνη της και, κυρίως, η έλλειψη εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση και την πολιτεία αναφορικά με τα οικονομικά της οικογένειας και ιδιαίτερα των συνταξιούχων, έχει δημιουργήσει σύγχυση. Εντείνοντας το αίσθημα εξαπάτησης των ασφαλισμένων. Αυτό μεταφράζετε σε μαζικές αίτησης συνταξιοδότησης, κάτι που υπονομεύει τη σταθερότητα του Ασφαλιστικού Συστήματος μακροπρόθεσμα.


Ιδιαίτερα εάν συνυπολογιστεί:

-Η απουσία διευκρινήσεων από το υπουργείο Εργασίας για το εάν θα γίνει επανυπολογισμός των συντάξιμων αποδοχών για τα προηγούμενα 22 χρόνια (2002-20023). Συντάξιμος μισθός ο οποίος έχει αναμορφωθεί με βάση τον πληθωρισμό.

-Η συζήτηση για την αύξηση των ορίων ηλικίας από το 2027 με βάση το προσδόκιμο ζωής στην ηλικία των 65 αιτών. Που, δόξα τω Θεώ, αυξάνεται! Δηλαδή την συνταξιοδότηση άνω των 62 ετών με 40 έτη ασφάλισης και άνω των 67 για λιγότερα έτη ασφάλισης. Το 67ο έτος που αποτελεί το ανώτερο ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης στον κόσμο…-Την μη καταβολή των αναδρομικών (Δώρα και διαφορές επί των επικουρικών), κυρίως της περιόδου «Ιούνιος 2015- Μάιος 15».

-Την εκκρεμή απόφαση στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο αναφορικά με την καταβολή της 13ης και 14ης σύνταξης.

-Την απουσία εγγυήσεων ως προς το ύψος των επικουρικών συντάξεων καθώς ούτε αναπροσαρμόζονται κατ έτος ανάλογα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, ούτε επαρκούν οι ετήσιες είσπραξεις (εισφορές) για την καταβολή των τρεχουσών συντάξεων (λειτουργικό έλλειμμα σχεδόν 550 εκ. ευρώ).
Κύμα φυγής

Τούτων δοθέντων και επ’ αφορμή του νέου τρόπου αναπροσαρμογής των συνταξίμων αποδοχών αναμένεται να ενταθεί το «κύμα φυγής» προς τη σύνταξη. Φοβούμενοι οι ασφαλισμένοι τυχόν μειώσεις στις μέλλουσες συντάξεις. Φόβος ο οποίος έχει σαν κύρια πηγή την κυβερνητική αφερεγγυότητα.

«Κύμα φυγής» που υπολογίζεται ότι θα «παροπλίσει» περισσότερους από 230.000 ασφαλισμένους φέτος με ώριμα ασφαλιστικά δικαιώματα. Αριθμό ρεκόρ στην ασφαλιστική ιστορία του τόπου…Σε αυτή την μαζική φυγή συμβάλουν ακόμη:​

-Η ευχέρεια απασχόλησης του συνταξιούχου χωρίς καμία παρακράτηση στις αποδοχές από τον ΕΦΚΑ (παρά μόνο υπόκεινται σε μια μη ανταποδοτική εισφορά 10% επί του μισθού από την εργασία).

-Η ήδη συντελεσθείσα μείωση του συντάξιμου μισθού, όχι από την αναπροσαρμογή (αποπληθωρισμός) αλλά από τις κακοπληρωμένες δουλειές μετά το 2011, την μερική ή διαλείπουσα εργασία και, κυρίως, την υψηλή ανεργία στις μεγαλύτερες ηλικίες…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου