“Ο πραγματικός αριθμός κρουσμάτων είναι πολύ μεγαλύτερος”